Vägen mot ett renare Sverige

– med Håll Sverige Rent och skräpmätningar som guide

Skräp finns i staden, i naturen och i havet. Nedskräpning medför höga kostnader – för vår miljö, vår trygghet och våra offentliga utgifter. Från 1 maj 2017 gäller nya reviderade föreskrifter om kommunal avfallsplanering. En nyhet i föreskrifterna är att det blir ett krav att kommunerna ska sätta upp mål och åtgärder i avfallsplanen för att förebygga och begränsa nedskräpningen. Viktiga områden att mäta och följa upp är den faktiska nedskräpningen.

Att veta hur nuläget för nedskräpningen i en kommun ser ut är avgörande för att kunna sätta mål kopplade till minskad nedskräpning. Att mäta skräp är ett bra sätt att kartlägga nuet och följa upp mål och åtgärder för att minska nedskräpningen. Genom mätningarna kan kommunen ta reda på var skräpet finns, hur mycket och vad för slags skräp det är, hur olika åtgärder fungerar samt mäta utvecklingen över tid.

Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse som arbetar för att förebygga och motverka nedskräpning. Som ett led i detta arbete har stiftelsen utvecklat metoder och verktyg för att mäta nedskräpning. Under seminariet kommer Britta Lönn och Stefan Hållberg från Håll Sverige Rent att berätta om stiftelsen och ge en bakgrund till skräpmätningarna. Britta och Stefan kommer även att skräpa ned våra lokaler och handgripligen demonstrera hur mätningarna går till.

Mats Nyfjäll från Statisticon demonstrerar det webbaserade insamlingsverktyget som tagits fram för mätningarna och hur urvalet av mätpunkter i en kommun designas för att ge så bra statistik om skräpsituationen som möjligt.

Sofia Hellström, projektledare vid stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun, kommer att berätta om kommunens mål att minska nedskräpning och hur de använder sig av skräpmätningarna. Här kan du läsa mer om resultatet från skräpmätningarna: https://www.hsr.se/fakta/statistikportal/statistik-och-matresultat-fran-kommuner/statistik-fran-uppsala.

Avslutningsvis kommer också frågan om möjligheten att genomföra nationella skräpmätningar diskuteras. Vad skulle krävas i termer av antal deltagande kommuner och undersökningens design för att få nationella skattningar av skräpförekomst – med tillräcklig kvalitet?

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmälan senast måndag den 4 februari. Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid uteblivande eller återbud som inte meddelats senast dagen innan seminariet debiteras 500 kr.

Tid och plats: Fredag den 8 februari 2019 kl. 13:00 – 15:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Eftersnack

.