Relativ närhet -Vilket barn skall gå i vilken skola?

En diskussion om svårigheterna att fördela barn enligt avstånd till skolan med hänsyn tagen till familjens önskemål.

Många kommuner brottas med problemet hur man skall fördela barn till olika skolor. Då fler barn än vad det finns platser sökt till en viss skola så måste några barn placeras i annan skola. Inte sällan blir kommunen kritiserade eller stämda av besvikna föräldrar som vill överklaga kommunens placeringsbeslut. Lagtexten som skall styra dessa beslut är inte tydlig på vilken princip som skall användas. En princip som används i flera kommuner är den Relativa Närhetsprincipen. Denna princip är dock inte helt enkelt att förstå. Det är inte heller helt klart hur man skall hantera elevers, första-, andra- och tredjehandsval.

På detta seminarium diskuterar vi olika principer för att placera elever. Statisticon kommer bl.a. att illustrera den relativa närhetsprincipen. Vi kommer även höra från Ted Rylander, Örebro kommun, om deras beslut att från och med 2018 övergå från systemet med anvisningsskolor till Relativ närhet. Blir det som de skriver på sin hemsida?

”Den nya centrala antagningen kommer att jämföra allas önskemål för att hitta den bästa samlade lösningen för alla elever.”

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Fredag den 8 december 2017 kl. 13:00 – 15:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Eftersnack

.