hwwwjOm SnackaStatistik

Snacka Statistik är en mötesplats för personer som i sitt yrkesförvärv använder och/eller gör statistik som underlag i planering och för beslut. Vår målsättning är att anordna fyra-sex mötestillfällen per år.

Varför anordnar vi Snacka Statistik?

Vår målsättning är att åstadkomma erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring inom målgruppen där din medverkan är minst lika betydelsefull som vårt arrangemang. Vi vill därför göra detta genom att skapa fysiska möten mellan personer från olika organisationer och funktioner i samhället. Därmed bidrar vi också till en effektiv och sund statistikanvändning i samhället – vilket är utgångspunkten för Statisticons verksamhet.

Vad styr temat för seminarierna?

Vi beslutar om seminariernas innehåll och inriktning på kontinuerlig basis. Det finns ingen bestämd inriktning. Det viktiga är att temat bygger på någonting som är aktuellt och påkallar ett behov av kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte inom målgruppen. Ett viktigt inslag är kvalitet, i vid mening. För trovärdighetens skull och för en sund användbarhet är det nödvändigt att säkerställa att underlagen håller tillräcklig kvalitet.

Varför webb-sänder vi inte seminarierna möten?

En bärande idé bakom Snacka Statistik är att åstadkomma just fysiska möten för att åstadkomma dialogen och utbytet. Det ger även deltagarna möjlighet att lära känna andra i samma roll/situation/funktion. Detta bereder i sin tur väg för intresserade personer att upprätthålla en fortsatt kontakt och dialog i sin arbetsvardag.

Vad finns på snackastatistik.se?

Snackastatistik.se finns till för att sprida information om mötestillfällen. Där finns också möjlighet att ta del av beskrivningar av tidigare seminarier samt att anmäla sig till kommande.
Vi kommar framöver också lägga ut fotografier från våra seminarier på sidan. Syftet är att visa hur seminarier och nätverkande genomförs. Bilderna syftar också till att underlätta för deltagare att minnas tilldragelsen i sitt sammanhang. Vi respekterar om du som deltagare inte vill figurera på bild. Vänligen informera i så fall mötets moderator om detta.

Om jag vill påverka

Du får mer än gärna föreslå såväl tema som inspiratör till kommande möten. Vi tar tacksamt synpunkter på genomförda seminarier liksom önskemål om framtida seminarier. Vi ser helst att frågor och kommentarer skickas till oss elektroniskt, antingen via inläggsfunktionen eller via e-post till SnackaStatistik@statisticon.se.