Nationella kartläggningar av barnmisshandel

– fortfarande relativt vanligt förekommande

Barnmisshandel är fortfarande relativt vanligt förekommande, och olika former av barnmisshandel överlappar i stor utsträckning varandra. Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, kommer att presentera resultat från sin avhandling som bygger på data från nationella elevenkätstudier av barnmisshandel som genomförts åren 2000, 2006 och 2011. Resultaten visar att barn som bevittnat våld mellan vuxna i familjen eller utsatts för försummelse är särskilt utsatta för andra typer av misshandel. Det framgår också att barnmisshandel är associerat med psykosomatiska symtom och försämrad livskvalitet samt att den psykiska misshandeln har uttryckts som särskilt svår och ouppmärksammad.

CarolinaJernbro

Vidare kommer metodologiska utmaningar vid analys av studier på barn samt resultat från en ny elevstudie som Statisticon genomförde på uppdrag av Karlstads Universitet tillsammans med EVRY under hösten 2016 att presenteras.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Fredag den 19 maj 2017 kl. 13:00 – 15:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Föreläsare Carolina Jernbro

Lektor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, disputerade 2015 med avhandlingen ”Barnmisshandel ur barns och ungas perspektiv – omfattning, hälsa, avslöjande och stöd”.

 

Eftersnack

.