Kvalitetskraven i den officiella statistiken

I november 2013 beslutade riksdagen om att kvalitetskrav på den officiella statistiken skrivs in i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I praktiken innebär detta (enkelt uttryckt) att de kvalitetskrav som anges i riktlinjer för Sveriges officiella statistik ”Tillräcklig kvalitet och kriterier för officiell statistik”, utformade av Rådet för den officiella statistiken, inte längre är riktlinjer utan lagstadgade krav. Dessa riktlinjer utgår från SCB:s s.k. ”Kvalitets-MiS” från 2001.

Vi på Statisticon producerar och granskar – bland mycket annat – officiell statistik på uppdrag av ett antal myndigheter. Vi tillämpar för övrigt kvalitetskraven även när vi gör statistik som inte bär stämpeln officiell statistik. På Statisticon är vi trettiotalet medarbetare som arbetar dagligen med statistikproduktion och statistisk analys. I vårt dagliga arbete kan vi konstatera att frågor om kvalitet blir allt viktigare.

Den 26-27 mars 2014 kommer vi att anordna ett seminarium på temat Implementering av kvalitetskrav i den officiella statistiken med inbjudna talare, som på olika sätt kommer att belysa de sju kvalitetskraven, bakgrund och implementering. Boka gärna in dessa datum i kalendern. Seminariet hålls på Klara Konferens, Vattugatan 6, Stockholm. Vi börjar med lunch på onsdagen och avslutar med lunch på torsdagen. Deltagaravgift 1 250 kr exkl. moms avser seminariedeltagande, luncher samt buffet onsdag kväll.

Program för seminariet hittar ni här.

Eftersnack

Seminariet samlade ett sjuttiotal personer som lyssnade på föredrag om kvalitetskriterier inom officiell statistikproduktion. Många intressanta diskussioner följde föredragen.