Hur mäta yrkestrafikens regelefterlevnad?

Yrkestrafiken på väg regleras av ett omfattande regelverk som berör bland annat trafiksäkerhet, arbetsmiljö och konkurrensvillkor. Brott mot dessa regler ses som ett stort samhällsproblem och det finns ett behov av kunskap om hur reglerna efterlevs.

År 2012 beslutade Regeringen att Transportstyrelsen och Rikspolisstyrelsen i samråd skulle ta fram en ordning för återkommande uppföljning och analys av regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg. Tillståndsmätningar har därefter genomförts 2012 och 2015 inom tre områden: godstrafik, beställningstrafik med buss samt taxitrafik.

Vid seminariet kommer Mikael Kyller från Transportstyrelsen, Carin Bauer och Björn Denker från Yrkestrafikpolisen samt Mats Nyfjäll från Statisticon att berätta om tillståndsmätningarnas frågeställningar, metodik, datainsamling och resultat.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 17 november. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Fredag 18 november 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

 

Eftersnack

Mikael Kyller från Transportstyrelsen inledde seminariet med att berätta om bakgrunden för regeringsuppdraget som syftar till att studera regelefterlevnaden inom godstrafik, beställningstrafik med buss samt taxitrafik.

Mats Nyfjäll från Statisticon berättade om hur man hade gått tillväga. I syfte att härma ett slumpmässigt urval har man polisen fått välja platser att kontrollera bussar och taxibilar medan man för lastbilar har dragit ett sannolikhetsurval av vägsträckor. Väl på plats skulle fordon väljas med hjälp av några metoder, som även de syftar till att göra urvalet så slumpmässigt som möjligt.

Carin Bauer och Björn Denker från Yrkestrafikpolisen i Stockholm arbetar dagligen med trafiksäkerhet och regelefterlevnad. De berättade hur de upplevde att arbete med undersökningen samt om upplevelser och incidenter som de träffar på i vardagen. Ett viktigt och intressant inslag om hur undersökningen fungerar i praktiken.

Sist berättade Mikael Kyller om resultaten. Regelefterlevnaden inom kör- och vilotider har förbättrats för buss och lastbilar, medan fordonens tekniska beskaffenhet har blivit sämre. För taxi visar undersökningen på att fortsatt behov att fokusera på regler kring den personliga tidboken. Rapporten i sin helhet finns här.

img_4149 img_4141

img_4147 img_4154