Kvalitetsarbete i praktiken I

Myndigheten för yrkeshögskolan delar med sig av sina erfarenheter av den genomlysning som gjordes av myndighetens statistikproduktion hösten 2014

Kvalitetsfrågor är mer aktuellt än någonsin i den officiella statistiken. Bengt Westerberg slog i sin statistikutredning fast att god kvalitet är avgörande för den officiella statistikens tillförlitlighet och trovärdighet. Riksrevisionen ska under mars månad redovisa sin granskning av den officiella statistiken. Eurostat pekar efter sin nyligen genomföra ”peer review” av några svenska statistikansvariga myndigheter på följande behov:

“Standardiserade mekanismer och förfaranden bör inrättas för att granska kvaliteten på officiell statistik och därmed kunna intyga huruvida de olika produkterna uppfyller etiketten ”Sveriges officiella statistik”.

”Myndigheter och mekanismer för att utveckla nationellt samordnade planer och strategier för officiell statistik, inklusive utvärdering och uppföljning, bör införas.”

Statisticon har sammanfört befintliga bedömningsgrunder avseende statistikens kvalitetsegenskaper och har genomlyst några myndigheters statistikverksamhet och statistikprodukter. Vi berättar gärna om vårt arbete.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Den 20 mars 2015 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

Eftersnack

Myndigheten för yrkeshögskolan presenterade och svarade på frågor om sina erfarenheter i samband med genomlysning av myndighetens statistikproduktion.