Datatriangulering som undersökningsmetod

Från och med år 2016 kräver Eurostat att alla medlemsländer redovisar energianvändning i hushåll uppdelat på energislag och sex olika ändamål (bl.a. uppvärmning, matlagning och belysning/apparater). Idag finns inte alla uppgifter tillgängliga i befintlig statistik. Uppgifterna bedöms inte heller vara möjliga att samla in genom traditionella enkätundersökningar.

Energimyndigheten har därför valt att använda metoden datatriangulering som undersökningsmetod. Denna metod innebär användning av redan insamlade uppgifter från en rad källor som omfattar allt från stora nationella undersökningar till små fallstudier som genomförts i såväl Sverige som övriga nordiska länder. Datatriangulering innebär att väga samman dessa resultat med expertbedömningar och därigenom ta fram skattningar.

Vid seminariet kommer Niklas Notstrand från Energimyndigheten att redogöra för syftet med statistiken. Johan Bring och Åsa Greijer från Statisticon beskriver hur vi gått tillväga, vilka svårigheter vi stött på samt för- och nackdelar med ansatsen.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 4 oktober. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Fredag 7 oktober 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Eftersnack

Datatrianguleringsmetoden som presenterades använder sig av flera nationella och internationella undersökningar och fallstudier. Fler av dessa presenterades tillsammans med resonemang kring hur olika resultat ska tolkas och därmed vägas samman till en skattning beroende på till exempel undersökningarnas och studiernas storlek och genomförande samt hur lika Sverige och genomförandelandet är. Tolkning, viktning och rimlighetsbedömningar har gjorts i ett nära samarbete med Energimyndigheten och olika experter inom hushållsenergiområdet. Seminariet kryddades med en mängd intressanta frågor och kommentarer från en aktiv publik. Utredningen ska vara klar och presenteras för Energimyndigheten i slutet på oktober. Inrapportering till EU sker i november 2016.

 

img_4014 img_4029 img_4025

img_4036  img_4038