Bostadspriser

– vad säger statistiken och var kommer den ifrån?

Statistik avseende prisutveckling för villor, fritidshus och bostadsrätter används flitigt av många i samhället – från mer eller mindre skuldsatta privatpersoner till myndigheter och företag. Betydelsen är uppenbar, men vad säger statistiken och var kommer den ifrån?

I början av 2000-talet föddes idén att åstadkomma en rikstäckande och aktuell statistik avseende prisutveckling på bostäder. En av orsakerna var mäklarbranschens behov att få ordning på den flora av olika prismätningar som presenterades. Floran var så yvig att trovärdigheten i dåvarande prisstatistik var i det närmaste obefintlig. Idén om prisstatistik med hög kvalitet kom efter hand att förkroppsligas i det branschägda företaget Svensk Mäklarstatistik AB.

Maklarstatistik

Hans Flink och Per-Arne Sandegren från Svensk Mäklarstatistik kommer under seminariet att berätta om företaget och den statistik som regelbundet produceras. Aktuell prisstatistik kommer att presenteras och kommenteras. Frågan om bostadsprisernas samband med befolkningsutveckling och bostadsbyggande i Sveriges kommuner lyfts fram för diskussion.

Även Statistiska centralbyrån (SCB) producerar statistik om fastighetspriser och tar fram ett fastighetsprisindex som syftar till att avspegla pris- och värdeutvecklingen i det befintliga småhusbeståndet i Sverige. Metoden är oförändrad sedan 1986 och baseras på en klassindelning efter taxeringsvärde och region, för vilka ett genomsnittspris beräknas för bas- och jämförelsetidpunkten.

SnackaStatistikBostadspriserSCB

Niclas Sjölund och Boris Lorenc från SCB arbetar med att revidera fastighetsprisindexen. Efter en introduktion där nuvarande metoden redovisas ger de en översikt av alternativa varianter som bygger på hedonisk regression. Framför allt kommer en diskussion om val av variabler för regression att föras.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 8 mars. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Fredag 10 mars 2017 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Eftersnack

Bilder från dagens SnackaStatistik – om bostadspriser.

Bostadspriser2017