Bostadspriser

– vad säger statistiken och var kommer den ifrån?

Statistik avseende prisutveckling för villor, fritidshus och bostadsrätter används flitigt av många i samhället – från mer eller mindre skuldsatta privatpersoner till myndigheter och företag. Betydelsen är uppenbar, men vad säger statistiken och var kommer den ifrån?

I början av 2000-talet föddes idén att åstadkomma en rikstäckande och aktuell statistik avseende prisutveckling på bostäder. En av orsakerna var mäklarbranschens behov att få ordning på den flora av olika prismätningar som presenterades. Floran var så yvig att trovärdigheten i dåvarande prisstatistik var i det närmaste obefintlig. Idén om prisstatistik med hög kvalitet kom efter hand att förkroppsligades i det branschägda företaget Svensk Mäklarstatistik AB.

Maklarstatistik

Hans Flink och Per-Arne Sandegren från Svensk Mäklarstatistik kommer under seminariet att berätta om företaget och den statistik som regelbundet produceras. Aktuell prisstatistik kommer att presenteras och kommenteras. Frågan om bostadsprisernas samband med befolkningsutveckling och bostadsbyggande i Sveriges kommuner lyfts fram för diskussion.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 2 maj. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Onsdag 4 maj 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.
Tyvärr har det visat sig att den 4 maj inte varit ett optimalt datum genom sin närhet till Kristi himmelsfärdshelgen. Flera har varit intresserade men varit förhindrade varför vi ställer in detta tillfälle och återkommer i höst.

Eftersnack

Se ovan.

Befolkningsutveckling i Sveriges kommuner 2016-2020

Befolkningsutveckling i Sveriges kommuner 2016-2020

Statisticon har nu färdigställt årets befolkningsprognoser för Sveriges 290 kommuner. Sverige fortsätter växa – inte minst på grund av det senaste årets migration.

Osäkerheten kring den framtida befolkningsutvecklingen är dock stor. I sin februariprognos räknar Migrationsverket med mellan 70 000 och 140 000 nya asylsökande under 2016. Samtidigt växer antalet ärenden hos Migrationsverket och fortsätter samma flöden i ärendehanteringen kommer det ta ett par år att handlägga redan befintliga asylansökningar.

Hur ser befolkningsutvecklingen ut i Sveriges kommuner? Vilka kommuner växer? Hur utvecklas försörjningskvoten? Vad händer med 40-talistgenerationen? Vad betyder den rådande migrationen?

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 11 mars. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Onsdag 16 mars 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

 

Eftersnack

En grupp prognosintresserade samlades för att ta del av Statisticons senaste prognoser samt för att diskutera aktuella frågeställningar kopplade till dessa. Under seminariet kunde vi konstatera att Sveriges befolkning fortsätter växa. Under år 2016 ökade folkmängden i Sverige rekordartat. En förklaring är flyktingsituationen i världen. Folkökningen är ett faktum även i flertalet av landets kommuner. Enligt Statisticons prognoser förväntas en fortsatt ökning av folkmängden i fyra av fem kommuner, motsvarande en total ökning av folkmängden med 12 procent under de kommande tio åren. Under seminariet belystes även den kraftiga ökningen av antalet personer över 80 år och konsekvenser av detta samt vilken inverkan asylsituationen har på förutsättningarna att göra rimliga prognoser. Avslutningsvis diskuterades även förslaget om en ny regionindelning och den förväntade befolkningsökningen i de nya regionerna. Därvid ställdes frågan om hur hållbart förslaget är på lång sikt.

SnackaStatistik20160316