Åldersbedömning av barn och unga vuxna

– en utmaning ur flera perspektiv

De senaste årens flyktingsituation har inneburit stora utmaningar för Migrationsverket, inte minst när det gäller ensamkommande barn och unga vuxna som kommit till Sverige. Prövningen av deras rätt till uppehållstillstånd omfattar, om den asylsökande så begär, en klinisk bedömning av ålder. Dessa bedömningar sker på radiologiska kliniker runt om på landets sjukhus utifrån Socialstyrelsens och Rättsmedicinalverkets riktlinjer .

En livlig debatt har följt detta arbete och såväl medicinskt som juridiska sakkunniga har protesterat mot metoderna som används. Det har framförts kritik mot de riktlinjer som Socialstyrelsen har utfärdat. Kritiker menar att rapportens författare har missuppfattat grundläggande sannolikhetslära och att riktlinjerna bygger på felaktiga beräkningar av riskerna att barn misstas för vuxen med de mätmetoder som används.

På detta statistiska metodseminarium kommer Johan Bring (Statisticon) och Lars Rönnegård (Högskolan Dalarna) att presentera resultat från sin granskning av de statistiska analyser som genomförts av Socialstyrelsen. Vad betyder Socialstyrelsens beräkningar av sannolikheter för felbedömning av ålder? Vad vet vi egentligen om riskerna för felklassificering av de asylsökandes ålder? Länkar till underlag för presentation finns nedanför.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmälan senast onsdag den 11 april. Deltagandet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat. Vid uteblivande eller återbud som inte meddelats senast dagen innan seminariet debiteras 500 kr.

Tid och plats: Fredag den 13 april 2018 kl. 13:00 – 15:00, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9.

Underlag för presentationen finns här:

Videopresentationer:

Memo:

 

Eftersnack

.