Befolkningsutveckling i Sveriges kommuner 2016-2020

Befolkningsutveckling i Sveriges kommuner 2016-2020

Statisticon har nu färdigställt årets befolkningsprognoser för Sveriges 290 kommuner. Sverige fortsätter växa – inte minst på grund av det senaste årets migration.

Osäkerheten kring den framtida befolkningsutvecklingen är dock stor. I sin februariprognos räknar Migrationsverket med mellan 70 000 och 140 000 nya asylsökande under 2016. Samtidigt växer antalet ärenden hos Migrationsverket och fortsätter samma flöden i ärendehanteringen kommer det ta ett par år att handlägga redan befintliga asylansökningar.

Hur ser befolkningsutvecklingen ut i Sveriges kommuner? Vilka kommuner växer? Hur utvecklas försörjningskvoten? Vad händer med 40-talistgenerationen? Vad betyder den rådande migrationen?

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av andras erfarenheter och dela med dig av dina.

Anmäl dig via formuläret nedan senast den 11 mars. Deltagandet är som vanligt kostnadsfritt, men antalet platser är begränsat.

Tid och plats: Onsdag 16 mars 2016 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

 

Eftersnack

En grupp prognosintresserade samlades för att ta del av Statisticons senaste prognoser samt för att diskutera aktuella frågeställningar kopplade till dessa. Under seminariet kunde vi konstatera att Sveriges befolkning fortsätter växa. Under år 2016 ökade folkmängden i Sverige rekordartat. En förklaring är flyktingsituationen i världen. Folkökningen är ett faktum även i flertalet av landets kommuner. Enligt Statisticons prognoser förväntas en fortsatt ökning av folkmängden i fyra av fem kommuner, motsvarande en total ökning av folkmängden med 12 procent under de kommande tio åren. Under seminariet belystes även den kraftiga ökningen av antalet personer över 80 år och konsekvenser av detta samt vilken inverkan asylsituationen har på förutsättningarna att göra rimliga prognoser. Avslutningsvis diskuterades även förslaget om en ny regionindelning och den förväntade befolkningsökningen i de nya regionerna. Därvid ställdes frågan om hur hållbart förslaget är på lång sikt.

SnackaStatistik20160316