Statistiklag och kvalitetskriterier i all ära, men …

Vad är egentligen officiell statistik?

Professor Dan Hedlin vid Stockholms universitet inledar kring frågeställningen: Vad är officiell statistik och varför behövs den?

Under hösten 2014 och första halvåret 2015 kommer det inom ramen för det Europeiska statistiksystemet att genomföras så kallade ”peer reviews” där statistikproduktionen vid statistikbyråer och statistikansvariga myndigheter i Europa kommer att genomlysas. Syftet är att utvärdera hur länderna lever upp till riktlinjerna för europeisk statistik, Code of Practice.

I Sverige beslutades att sju kvalitetskriterier skulle skrivas in i lagen om den officiella statistiken – giltig från 2014. Till stöd för granskningar och genomlysningar har vi på Statisticon sammanfört befintliga bedömningsgrunder avseende statistikens kvalitetsegenskaper. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, vad vi gjort och kan göra.

Ta en stunds paus från vardagens arbete. Kom och snacka statistik över en fika med kollegor och andra som delar samma intresse. Ta del av erfarenheter och dela med dig av dina.

Tid och plats: Den 24 oktober 2014 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens vån. 9, lokal ”Våga”.

 

Eftersnack

Officiell statistik behövs och används kom vi fram till med hjälp av Dan. Vi från Statisticon presenterade hur vi genomlyser statistikproduktion med stöd i kvalitetskriterierna.

Kravspecifikation för statistikundersökningar

Hur kan vi målsätta och jämföra kvalitetsegenskaperna enligt lagens krav? Vi fortsätter på den inslagna vägen som började med vårt lunch till lunch seminarium i mars om de sju kvalitetskriterierna som skrivits in i lag (2001:99) om den officiella statistiken. Tid och plats: Den 12 juni 2014 kl. 13:00 – 15:00. Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm, Sensus konferens

Kvalitetskraven i den officiella statistiken

I november 2013 beslutade riksdagen om att kvalitetskrav på den officiella statistiken skrivs in i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. I praktiken innebär detta (enkelt uttryckt) att de kvalitetskrav som anges i riktlinjer för Sveriges officiella statistik ”Tillräcklig kvalitet och kriterier för officiell statistik”, utformade av Rådet för den officiella statistiken, inte längre är